Χορηγικές Δυνατότητες

Το 61ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου.

Υπεύθυνος χορηγιών
κος Νίκος Τσάκωνας
Τ. 210 3249242 (εσωτ. 5234) –  κινητό: 6936 123475
Ε. sponsorships@everesttravel.gr