Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για να δείτε το τελικό επιστημονικό πρόγραμμα του 61ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Βook of Abstracts

Για να δείτε το βιβλίο περιλήψεων του 61ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου παρακαλούμε πατήστε εδώ.