Επιστημονικό Πρόγραμμα

Το επιστημονικό πρόγραμμα του 61ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Βook of Abstracts

Το βιβλίο περιλήψεων του 61ου Πανελλήνιο Παιδιατρικού Συνεδρίου θα είναι σύντομα διαθέσιμο.