Μοριοδότηση

Το 61o Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με 19 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).