Οργανωτική Επιτροπή

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας:

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Πρόεδρος:  Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)
Γεν. Γραμματέας:   Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)
Ταμίας: Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)
Μέλη:   

Ιωάννης Βέρμπης (Αθήνα)

Λωρέττα Θωμαΐδου (Αθήνα)

Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)

Αθανάσιος Μίχος (Αθήνα)

Αικατερίνη Σιώμου (Ιωάννινα)

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:  Αικατερίνη Σιώμου
Μέλη:

Αναστάσιος Σέρμπης

Δημήτριος Ράλλης

Νάντια Καπετάνιου

Σοφία Τσαμπούρη

Βασίλειος Γιάπρος

Μαρία Παύλου