Βραβείο “Χωρέμειο”

Στο πλαίσιο του 61ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προκηρύσσει το εξής βραβείο:

 

“Χωρέμειο έπαθλο” στη μνήμη του Κ. Χωρέμη

Όροι Συμμετοχής:

  1. Δεκτές γίνονται εργασίες Ελλήνων Επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες, έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, αφορούν στο παιδί και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
  2. Οι οδηγίες συγγραφής είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για το περιοδικό «Παιδιατρική». Οι εργασίες υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα μαζί με ένα CD ή USB key που να περιέχει την περίληψη, στην ελληνική γλώσσα.
  3. Στην πρώτη σελίδα όλων των δακτυλογραφημένων αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
  • Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
  • Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
  • Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
  • Η κλινική ή το κέντρο προέλευσης
  1. Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.

 

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματική χορηγία 500€.

 

H βραβευμένη εργασία θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, “Παιδιατρική”.

 

Χορηγός βραβείου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ: 12 Μαΐου 2023

Όλες οι εργασίες, υποψήφιες για το έπαθλο Χωρέμειο, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην εταιρεία διοργάνωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση υπόψιν τμήματος συνεδρίων :

Everest Travel & Congresses
Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ: 2103249242
Ε.conference@everesttravel.gr