Βραβείο “Χωρέμειο”

Στο πλαίσιο του 62ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προκηρύσσει το εξής βραβείο:

 

“Χωρέμειο έπαθλο” στη μνήμη του Κ. Χωρέμη

Όροι Συμμετοχής:

  1. Δεκτές γίνονται εργασίες Ελλήνων Επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές μελέτες, έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, αφορούν στο παιδί και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
  2. Οι οδηγίες συγγραφής είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για το περιοδικό «Παιδιατρική». Οι εργασίες υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα μαζί με ένα USB που να περιέχει την περίληψη, στην ελληνική γλώσσα.
  3. Στην πρώτη σελίδα όλων των δακτυλογραφημένων αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
  • Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
  • Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
  • Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
  • Η κλινική ή το κέντρο προέλευσης
  1. Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.

 

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματική χορηγία 500€.

 

H βραβευμένη εργασία θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, “Παιδιατρική”.

 

Χορηγός βραβείου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ: 05 Μαΐου 2024

Όλες οι εργασίες, υποψήφιες για το έπαθλο Χωρέμειο, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην εταιρεία διοργάνωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση υπόψιν τμήματος συνεδρίων :

Everest Travel & Congresses
Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ: 2103249242
Ε.conference@everesttravel.gr